Järnväg

I vårt affärsområde Järnväg samlar vi projekt som sker på järnväg eller i järnvägsnära miljöer. Förutom ordinär bygg-, underhålls- & entreprenadverksamhet, främst inom teknikgrenarna mark och bana, arbetar vi ofta på konsultbasis som säkerhets-, teknik- & produktionsstöd mot marknader för både basunderhåll och investering i hela norden.

Vi erbjuder, utöver sedvanligt spårarbete, spetskompetens genom våra tre specialistområden: tillståndshantering & skyddsplanering, säkerhetsledning & arbetsplatsbevakning samt infrastrukturförvaltning & projektstyrning.

Några exempel på tjänster och resurser vi erbjuder:

 • Entreprenadmaskiner
 • Maskinförare
 • Spårjusteringsmaskiner (spårriktare och ballastplog)
 • Operatörer för spårfordon i arbetsläge
 • Bantekniker
 • Hantering och ansökningar av tillstånd
 • Hantering av BUP/BAP-processer
 • Skydds- & säkerhetsplanering
 • Tillsyningsmän
 • El-säkerhetsledare
 • Tillsyningsmän för spärrfärd & växling
 • Huvudtillsyningsmän
 • Spårsvetsare
 • Byggledare
 • Projektledare
 • BAS-P/U
 • Olyckplatsansvarig
 • KMA-handläggare
 • Och mycket mer.

Kontakta någon av våra projektledare Jimmy eller Philip för mer information!

Jimmy Jackson
Projektledare Järnväg
jimmy.jackson@srrinfrateknik.se
+46(0)76 786 51 49

Philip Olander
Projektledare Järnväg
philip.olander@srrinfrateknik.se
+46(0)79 301 54 54