Om oss

Bolaget är verksamt på den nordiska infrastrukturmarknaden med inriktning på järnväg,- väg- och anläggningsentreprenader och erbjuder specialkompetens inom tillståndshantering & skyddsplanering, säkerhetsledning & arbetsplatsbevakning samt infrastrukturförvaltning & projektstyrning.