Säkra projekt

Järnväg

Anläggning

Väg

SRR Infrateknik AB – ett tekniskt konsult- & entreprenadföretag

Bolaget är verksamt på den nordiska infrastrukturmarknaden med inriktning på järnväg,- väg- och anläggningsentreprenader och erbjuder specialkompetens inom tillståndshantering & skyddsplanering, säkerhetsledning & arbetsplatsbevakning samt infrastrukturförvaltning & projektstyrning.