Väg

I vårt affärsområde Väg samlar vi projekt som sker i vägområdet. Förutom ordinär bygg- & entreprenadverksamhet arbetar vi ofta på konsultbasis med hela kedjan från planering och framtagande av TA-planer till uthyrning, etablering & tillsyn av TA-material samt trafikavstängningar och skydd.

Vi erbjuder, utöver sedvanligt vägarbete, spetskompetens genom våra tre specialistområden: tillståndshantering & skyddsplanering, säkerhetsledning & arbetsplatsbevakning samt infrastrukturförvaltning & projektstyrning.

Några exempel på tjänster och resurser vi erbjuder:

 • Entreprenadmaskiner
 • Anläggningstekniker
 • Framtagning och hantering av TA-planer
 • Hantering av ansökning och tillstånd
 • TA-material
 • Tillsyn
 • Risk- & säkerhetsanalyser
 • Skydds- & säkerhetsplanering
 • TMA-fordon
 • Skyddsfordon
 • Utmärkningsansvarig
 • Flaggvakter
 • Kontrollanter
 • Byggledare
 • Projektledare
 • BAS-P/U
 • KMA-handläggare
 • Och mycket mer.

Kontakta vår projektledare Robin för mer information!

Robin Edlund
Projektledare Väg
Robin.edlund@srrinfrateknik.se
+46(0)73 081 92 52