Anläggning

I vårt affärsområde Anläggning samlar vi projekt som sker i, på eller under mark. Förutom ordinär bygg- & entreprenadverksamhet arbetar vi ofta på konsultbasis som säkerhets-, teknik- & produktionsstöd vid anläggning av miljöer för nya broar, tunnlar, vägar
och järnvägar. I affärsområdet ryms även kabel- & ledningsarbeten samt arbete med vatten-
& avloppsanläggningar.

Vi erbjuder, utöver sedvanligt

Vi erbjuder, utöver sedvanligt anläggningsarbete, spetskompetens genom våra tre specialistområden; tillståndshantering & skyddsplanering, säkerhetsledning & arbetsplatsbevakning samt infrastrukturförvaltning & projektstyrning.

Några exempel på tjänster och resurser vi erbjuder:

 • Entreprenadmaskiner
 • Anläggningstekniker
 • Hantering och ansökningar av tillstånd
 • Skydds- & avstängningsmaterial
 • Riskanalyser
 • Säkerhetsanalyser
 • Säkerhetsplanering
 • Skyddsplanering
 • Arbetsområdesansvarig
 • Kontrollanter
 • Byggledare
 • Projektledare
 • BAS-P/U
 • KMA-handläggare
 • Och mycket mer.

Kontakta vår projektledare Jens för mer information!

Jens Jonsson
Projektledare Anläggning
Jens.jonsson@srrinfrateknik.se
+46(0)76 786 51 47