TJÄNSTER

Svenska Railroad AB (SRR) bygger och underhåller järnvägar i Sverige och i våra övriga nordiska länder. Vi har tillsammans med våra samarbetspartners kompetenser inom teknikgrenarna bana, el, signal och tele (BEST).
Vårt geografiska läge ger oss en logistik- och konkurrensfördel då vi har lika långt till Haparanda i norr som till Ystad i söder.
Vi jobbar nära våra kunder med stort engagemang i små som stora projekt.

Vi erbjuder bland annat:

 • Projektering
 • Beredning
 • Byggledning
 • Projektledning
 • Arbetsledning
 • Fältarbetsledning
 • Växelbyggnation
 • Växelrevision
 • Spårsvetsning
 • Spårbyggnation
 • Säkerhetstjänster; skydds- och säkerhetsledare, tillsyningsmän, spärrfärd mm.
 • Bevakningstjänster; elarbetsansvarig, elarbetsansvarig bana och maskin mm.
 • Maskinoperatörer, spårgående grävmaskin, spårriktare, plog mfl.
 • Snöröjning
 • Felavhjälpning
 • Siktröjning
 • …och mycket mer.

  Kontakta oss för vidare information.